Wat is het schrijfproces van Flower en Hayes?
16 juli 2023 

Wat is het schrijfproces van Flower en Hayes?

Het schrijfmodel van Flower en Hayes was in de jaren tachtig een volledig nieuwe manier om naar het schrijfproces te kijken. Vanaf dit moment werd schrijven niet meer gezien als een eendimensionaal proces, waarbij gedachten van de schrijvers rechtstreeks vertaald worden naar geschreven taal, maar als een circulair proces.

Leer je personage kennen met de fiction writers chart

Het schrijfproces van Flower en Hayes als circulair proces

Dit circulair proces bestaat uit drie verschillende fasen. In de eerste fase spelen vooral de externe bronnen een rol. Dit kan inspiratie uit je omgeving zijn, voor de copywriter is deze externe bron meestal een briefing van de opdrachtgever en voor de journalist komt informatie uit deze externe bron voort uit onderzoek . De informatie die voortkomt uit deze bron wordt beoordeeld aan de hand van kennis die al is opgeslagen in het  brein. Elk brein gaat anders om met informatie, selecteert en verwerkt deze op een compleet eigen manier die te maken heeft met de achtergrond, de kennis en de ervaring van de schrijver. Door deze opeenvolging van informatie vergaren en informatie verwerken komen we uiteindelijk uit bij het laatste deel van de cyclus: de tekstproductie. Hoewel het hier verkeerd is om echt te spreken van een ‘laatste’ deel, dat is namelijk niet te rijmen met een cyclus. Als deze drie stappen van interpretatie, reflectie en productie doorlopen zijn dan begint de cyclus weer van voor af aan.

Schrijfproces van Flower en Hayes

Het schrijfproces van Flower en Hayes in 9 stappen

Flower en Hayes onderscheidden dus drie verschillende cognitieve processen in het schrijven: plannen, vertalen en verwerken. Jaren later, in 1989, verwerkte Flower deze cognitieve processen in een vier-fasenplan, waarbij elke fase is onderverdeeld in 2 of 3 stappen.

Fase 1: planning

Stap 1: onderzoek het retorische probleem.

Stap 2: maak een plan.

Fase 2: Ideeën omzetten in woorden

Stap 3: gebruik creatief denken.

Stap 4: organiseer je ideeën.

Fase 3: Tekst vertalen voor de lezer

Stap 5: Kom erachter wat de behoeftes van de lezer zijn.

Stap 6: Herschrijf zodat de tekst beantwoord aan de behoeftes van de lezer.

Fase 4: Effectief redigeren

Stap 7: Herlees alles.

Stap 8: Laat het lezen en becommentariëren, en redigeer de tekst.

Stap 9: Redigeer nogmaals met oog op verbanden en coherentie.

Neem deel aan een van onze schrijfcursussen en doorloop deze stappen in groep.


Over de schrijver
Zoë leeft nu al tien jaar voor en door haar pen. Ze schreef verhalen voor National Geographic, de Volkskrant, Zoom Magazine en het Algemeen Dagblad. Momenteel is ze actief als schrijfdocent voor het LAK (Leids Academisch Kunstencentum) en De Schrijfschool.
Reactie plaatsen