Je personages leren kennen met de fiction writers character chart
16 juli 2023 

Je personages leren kennen met de fiction writers character chart

Eerst en vooral vraag je je natuurlijk af wie je personages zijn. Er bestaan zeker boeken waarin slechts één enkel personage op het podium verschijnt. Bijvoorbeeld in Robinson Crusoë. Maar ook het heeft een tegenspeler. Hij moet het opnemen tegen de natuur, en leert dat het uiteindelijk beter is om met haar samen te leven. We zien zijn evolutie aan de hand van de manier waarop hij met de natuur omgaat. Geen mens is een eiland op zichzelf, zelfs Robinson Crusoë niet. Hoe komt dat? Omdat de tegenspelers van je personage, net zoals familie en vrienden in het echte leven, zorgen voor strijd en verandering.

De strijd

Een streven heeft een strijd tot gevolg, want het streven is nooit zomaar haalbaar. Met wie of wat wordt die strijd gevoerd? Dat kan met de omgeving of met omstandigheden zijn, maar heel vaak is het een tegenspeler. De tennisser wordt pas interessant om naar te kijken, als er iemand aan de andere kant van het veld staat. Het karakter van de kat uit zich pas als een weerloos vogeltje zijn pad kruist. Het drama van de Idioot schuilt in de mensen om de prins heen. De prins zelf heeft geen enkele maatschappelijke ambitie en is vrij van elke menselijk streven. Hij is een met zichzelf als een heilige of een bloemetje op het veld. Het streven van de Idioot uit zich pas als zich mensen om hem heen verzamelen.

De verandering

Dan zien we ook een verandering in de figuur zelf, of hoe naar hem gekeken wordt. Eerst vindt men hem een verdacht sujet, daarna wilt iedereen bij hem in bekoring komen. Personages maken altijd een evolutie door. Eerst is iets op een bepaalde manier, men streeft naar het bereiken van het doel en wordt daarin steeds erger getest. Hoe het eraan toe is met de personages – zien we aan de hand van vrienden of familie die hun zorgen uiten, het personage proberen tegen te houden. Door hun ogen zien we hoe absurd het streven is, hoe uitzichtloos, hoe gevaarlijk. Ook zien we de verandering als het personage in de buurt van succes of falen komt. Hij zal afstand nemen van tegenspelers of ze juist verslaan.

Welke rol spelen de tegenspelers in je verhaal? Door de jaren heen bestaan er bepaalde archetypes, die de held op de een of andere manier voortstuwen of tegenhouden. Hier vind je een overzicht van de verschillende archetypes die een rol kunnen spelen in je verhaal.

Je personages leren kennen

Weet je wie je personages zijn? Dan kan je ze beter leren kennen door ze bepaalde vragen te stellen, zoals Marcel Proust dat deed, door met ze op avontuur te gaan , of door deze fiction writers character chart in te vullen. Het lijkt misschien alsof hierin overbodige zaken staan, want wat heeft de lievelingskleur van het personage nu met het verhaal te maken. Misschien wel helemaal niks, maar dat maakt ook niet uit. Jij leert het personage op een heel andere manier kennen dan de lezer, veel uitvoeriger en grondiger. Je kent de achtergrond en het verleden, weet waar de trauma’s vandaan komen – ook al wordt dat niet altijd uitgespeld voor de lezer. Jij als schrijver, moet het personage door en door kennen.

Leer je personage kennen met de fiction writers chart

Leer hoe je een introvert personage in je verhaal verwerkt in deze blog van Patrick van den Berg.


Over de schrijver
Zoë leeft nu al tien jaar voor en door haar pen. Ze schreef verhalen voor National Geographic, de Volkskrant, Zoom Magazine en het Algemeen Dagblad. Momenteel is ze actief als schrijfdocent voor het LAK (Leids Academisch Kunstencentum) en De Schrijfschool.
Reactie plaatsen